Nyt tilbud til kommende forældre i Hillerød

Hillerødpar, der venter deres første barn, kan følge det nye tilbud 'Familieiværksætterne'

At blive forældre for første gang er en fantastisk begivenhed, men også en stor omvæltning og forandring i livet, hvor der kan opstå behov for ny viden og nye netværk.

Derfor tilbyder Nordsjællands Hospital i samarbejde med de fire kommuner Furesø, Gribskov, Hillerød og Hørsholm et nyt forløb for førstegangsforældre. Forløbet, som kaldes Familieiværksætterne, strækker sig over en periode fra graviditet til barnets første leveår og inkluderer både mor, far og det lille barn.

Forløbet dækker både fødselsforberedelse med jordemødrene til oplæg fra eksempelvis en fysioterapeut, en bankrådgiver, psykolog eller en jurist.

"Det er en praktisk hjælp, som familierne førhen har skullet hente forskellige steder fra. Nu får de den samlet i et forløb, og det er også det nye i samarbejdet mellem hospitalet og de fire kommuner", udtaler Christina Lærke Vilhelmsen, der er vicechefjordemoder på Nordsjællands Hospital.

Forløbet erstatter de tidligere mødregrupper, og holdene er sat sammen ud fra fødselstermin. Det giver mulighed for at udveksle erfaringer og stifte bekendtskaber med andre førstegangsforældre, og på den måde skabe et netværk.

Tilmelding sker hos den kommunale sundhedspleje eller på Nordsjællands Hospital, Ambulatoriet for Gravide på tlf. 48 29 48 84

Læs mere på familieivaerksaetterne.dk. Mdt

Følgende temaer bliver dækket i Familieiværksætterne

– Graviditet og fødsel- Familieliv, parforhold og kommunikation- Barnets naturlige udvikling og trivsel- Netværk og relationer- Økonomi og orlov- Mulighed for at søge råd og vejledning