Nyt tilbud til Allerød-borgere med type-2-diabetes

Foto: Peter Klar