Nyt energitilsyn skal fokusere på forbrugerne

Reglerne inden for fjernvarme, el og gas skal være tidssvarende, er målet med ny politisk aftale.