Nyt byggeri i centrum kan lukke sidste gratis p-pladser

Politikere vil have udarbejdet plan for parkering, inden ny lokalplan udarbejdes for grusparkeringen bag biblioteket

Foto: Mette Dolmer Thygesen

Nye boliger i fire etager kan skyde op på Åmosevej i Hillerøds centrum. Men lokalplansarbejdet møder fra starten politisk modstand.

Det er boligorganisationen KAB, som ønsker at opføre almene boliger på Åmosevej mellem Fredensvej og Åbrinken, hvor der er i dag ligger en gratis grusparkeringsplads. Sagen har allerede været oppe på en lukket dagsorden, menonsdag blev sagen behandlet på Økonomiudvalgets åbne dagsorden for at få sat gang i en ny lokalplan for området.

Området er i dag omfattet af en lokalplan, der giver plads til parkering, og det vækker derfor politisk bekymring, hvis de eneste tilbageværende gratis parkeringspladser i Hillerøds bymidte skal sløjfes.

Venstre stillede derfor et forslag om, at den fremtidige parkeringsituation skal behandles i udvalget, inden der træffes beslutning om at lave ny lokalplan. Et flertal vedtog forslaget.

"Hvis vi sætter en lokalplan i gang, betyder det, at de sidste gratis p-pladser forsvinder. Vi synes, byrådet skal finde en løsning først, så der også fremover er gratis parkering. Godt nok vil vi få nogle nye boliger, men det ud over livet i vores bymidte, hvis der alene er betalt parkering," siger forslagsstiller Klaus Markussen.

Også SF havde bekymringer omkring lokalplanen. Rikke Macholm stillede forslag om, at et kommende byggeri ikke må blive end to etager højt:

"Tre-fire etager i det område er for højt, og vi skal tage fat i det, før en lokalplan udvikles og kommer i høring. Vi mangler simpelthen en arkitekturpolitik for højden på byggerier i de forskellige område i vores by. Det går galt alt for mange gange, og investorer har for frit spil," siger hun.

Det var dog ingen andre end SF'eren selv, der stemte for det forslag.

Det var i 2014, at byrådet besluttede at søge grundene Åmosevej 4, Åbrinken 1-3 og Fredensvej 3-5 solgt samlet til KAB med det formål at opføre en almen bolig+ bebyggelse. Byrådet tilkendegav dengang, at man ville udarbejde en lokalplan for boligbyggeri. Siden har KAB gennemført en konkurrence med et vindende projekt, som de nu præsenterer og anmoder om at få lavet en lokalplan til.

KAB forhandler også med de private ejere af nogle tilstødende grunde.