Nye cykelstier på Banevang på vej

Projektet er en del af de nye supercykelstier til København

Foto: Michael Braunstein

I denne uge går Allerød Kommune i gang med at anlægge nye cykelstier på Banevang mellem rundkørslerne ved Tokkekøbvej og Lillerødhallerne. Kommunen forventer, at arbejdet er afsluttet inden nytår.

"De nye stier bliver en del af de nye supercykelstier på Allerødruten, som forbinder Allerød og København via Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Dermed forbedrer vi kraftigt pendlernes muligheder for at vælge en god tur på cyklen frem for at holde i kø i bilen på motorvejen," siger formand for Teknik- og Planudvalget, Jesper Hammer.

Han understreger, at borgerne naturligvis også får gavn af de forbedrede stier på de korte lokale ture.

Strækningen i Allerød Kommune er cirka fem kilometer lang, og ruten løber ad Kongevejen, Sortemosevej, Banevang og Frederiksborgvej. Som en del af projektet tilpasses også flere busstoppesteder, så det bliver nemmere og hurtigere for cyklisterne at komme forbi.

Den primære del af anlægsarbejdet starter i denne uge og forventes afsluttet inden nytår. Det resterende arbejde – blandt andet ny belægning på de eksisterende stier – bliver udført til foråret. Staten betaler halvdelen af anlægssummen på 14 mio. kr.

Allerødrutens samlede indvielse forventes i efteråret 2016.

Et net af supercykelstier

Allerødruten er en ud 28 planlagte supercykelstier i hovedstadsregionen, der skal gøre det fleksibelt, komfortabelt og trygt for pendlere at vælge cyklen frem for bilen – også på afstande over fem kilometer.Indtil videre består supercykelstierne af Albertslundruten og Farumruten.Frem til 2020 vil 12 nye ruter blive indviet.