Ny struktur uden møder

Kr. Eskilstrup
Lokalforums afgåede koordinationsgruppe har anmodet kommunen om at udbygge hjemmesiden, så den fremover kan fungere som det lokale forum.

Foto: Conny Probst