Ny skolepolitik sendt i høring

Foto: Peter Klar

Skoleudvalget har besluttet at sende udkast til ny skolepolitik (eksternt link) til høring i skolebestyrelserne i perioden 3. maj til 7. juni.

Indkomne kommentarer vil blive behandlet på et ekstraordinært skoleudvalgsmøde 16. juni, og den nye skolepolitik ventes vedtaget af byrådet i september.

Hensigten med den nye skolepolitik er blandt andet at styrke og sikre det tværgående samarbejde mellem skolerne.

Den nye skolepolitik har fire fælleskommunale indsatsområder:

1) Inklusion og fællesskaber. 2: IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi) og digitalisering. 3) Faglighed, kreativitet og alsidig personlig udvikling. 4) Elevernes trivsel og undervisningsmiljø.

Udover de fælleskommunale indsatsområder har de enkelte skoler mulighed for at supplere skolepolitikken med egne indsatsområder.