Ny lov om frakendelse af statsborgerskab kan være ulovlig

Regeringen vil hastebehandle lov, der kan give Danmark nederlag ved menneskerettighedsdomstol.

Regeringen kommer aldrig til at fremsætte lovforslag, som juristerne vurderer, er i strid med enten Grundloven eller konventionerne, siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) i en skriftlig kommentar til Politiken. (Arkivfoto)
Regeringen kommer aldrig til at fremsætte lovforslag, som juristerne vurderer, er i strid med enten Grundloven eller konventionerne, siger udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) i en skriftlig kommentar til Politiken. (Arkivfoto)

FAKTA: Sådan vil regeringen tage passet fra fremmedkrigere

Regeringen har bedt Folketinget hastebehandle et forslag, der skal gøre det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer, der kategoriseres som fremmedkrigere.

Her kan du blive klogere på forslaget:

* Regeringen vil ændre loven om dansk indfødsret og udlændingeloven. Der skal føjes et stykke til, som lyder:

– Den, som udviser en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, kan af udlændinge- og integrationsministeren frakendes sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

* Med indfødsretten ryger statsborgerskabet.

* Sagen skal vurderes og afgøres af udlændinge- og integrationsministeren.

* Hvis oplysningerne i sagen af sikkerhedsmæssige grunde vurderes ikke at kunne udleveres til udlændinge- og integrationsministeren, skal justitsministeren foretage vurderingen.

* Den vurdering lægger udlændinge- og integrationsministeren til grund for sin beslutning.

* Når man fratager statsborgerskabet administrativt, betyder det, at beslutningen træffes uden en dommer.

* Men når ministeren har frakendt et statsborgerskab, skal sagen for Københavns Byret inden for fire uger.

* Her får den frakendte en beskikket advokat til at føre sin sag.

* En anke vil ikke få opsættende virkning, hvilket betyder, at frakendelsen stadig gælder, mens en anke behandles.

* Ministeren må i sin vurdering af en frakendelse godt lægge vægt på handlinger, der er sket før lovforslagets vedtagelse. Det skal dog omhandle overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13. Det er de kapitler, der handler om landsforræderi og terrorisme.

* Til gengæld kan det ikke i sig selv koste statsborgerskabet, hvis en person er rejst til bestemte zoner og områder i Syrien uden tilladelse, hvilket er blevet forbudt.

* I bemærkningerne står der, at en fratagelse ikke påvirker vedkommendes børn under 18, som har fået et dansk pas, fordi forælderen var dansk statsborger.

Kilde: "Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven", som er præsenteret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

FAKTA: Sådan vil regeringen tage passet fra fremmedkrigere

Regeringen har bedt Folketinget hastebehandle et forslag, der skal gøre det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer, der kategoriseres som fremmedkrigere.

Her kan du blive klogere på forslaget:

* Regeringen vil ændre loven om dansk indfødsret og udlændingeloven. Der skal føjes et stykke til, som lyder:

– Den, som udviser en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, kan af udlændinge- og integrationsministeren frakendes sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

* Med indfødsretten ryger statsborgerskabet.

* Sagen skal vurderes og afgøres af udlændinge- og integrationsministeren.

* Hvis oplysningerne i sagen af sikkerhedsmæssige grunde vurderes ikke at kunne udleveres til udlændinge- og integrationsministeren, skal justitsministeren foretage vurderingen.

* Den vurdering lægger udlændinge- og integrationsministeren til grund for sin beslutning.

* Når man fratager statsborgerskabet administrativt, betyder det, at beslutningen træffes uden en dommer.

* Men når ministeren har frakendt et statsborgerskab, skal sagen for Københavns Byret inden for fire uger.

* Her får den frakendte en beskikket advokat til at føre sin sag.

* En anke vil ikke få opsættende virkning, hvilket betyder, at frakendelsen stadig gælder, mens en anke behandles.

* Ministeren må i sin vurdering af en frakendelse godt lægge vægt på handlinger, der er sket før lovforslagets vedtagelse. Det skal dog omhandle overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13. Det er de kapitler, der handler om landsforræderi og terrorisme.

* Til gengæld kan det ikke i sig selv koste statsborgerskabet, hvis en person er rejst til bestemte zoner og områder i Syrien uden tilladelse, hvilket er blevet forbudt.

* I bemærkningerne står der, at en fratagelse ikke påvirker vedkommendes børn under 18, som har fået et dansk pas, fordi forælderen var dansk statsborger.

* Det foreslås, at loven træder i kraft 1. februar 2020.

Kilde: "Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven", som er præsenteret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Regeringens nye forslag om at tage statsborgerskabet fra formodede fremmedkrigere i Syrien kan vise sig at være ulovligt.

Det erkender regeringen selv i bemærkningerne til lovforslaget, skriver Politiken.

Konkret skal udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) kunne fratage statsborgerskabet hos personer over 18 år, hvis vedkommende har "udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser".

Og det skal vel at mærke kunne ske med tilbagevirkende kraft.

Det vil sige, at en fremmedkriger kan fratages sit danske statsborgerskab, selv om det ikke var muligt, da vedkommende foretog den handling, der ligger til grund for beslutningen.

På den baggrund vurderer regeringen, at loven risikerer at blive underkendt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Hos Institut for Menneskerettigheder vil seniorforsker Eva Ersbøll med ekspertise i sager om statsborgerskab granske sagen nøje.

– Regeringen gør sig nogle seriøse overvejelser, som vi vil arbejde videre med i vores høringssvar. At fratage statsborgerskabet med tilbagevirkende kraft kan være problematisk, fordi det er så indgribende at blive frakendt sin indfødsret og måske ikke kunne rejse ind i sit eget land, siger hun.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye er villig til at gå langt for, at fremmedkrigere ikke opholder sig i Danmark, men ikke hvis det viser sig at være ulovligt.

– Regeringen kommer aldrig til at fremsætte lovforslag, som juristerne vurderer, er i strid med enten Grundloven eller konventionerne, siger Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar til Politiken.

Regeringens forslag skal kun gælde for personer, der har dobbelt statsborgerskab.

Læs historien hos Politiken