Ny lov hæmmer kampen mod oversvømmelser og skybrud

Kommuner og vandselskaber advarer Folketinget mod at forringe mulighederne for grønne løsninger mod skybrud.

Danskerne risikerer i fremtiden dårligere beskyttelse mod oversvømmelser og skybrud.

Vandselskaberne frygter, at de tvinges til at skrue ned for klimaindsatsen som konsekvens af en ny vandsektorlov, der ventes vedtaget om få uger.

Den nye lov skal effektivisere vandsektoren og holde vandprisen nede for forbrugerne og ikke mindst de store vandforbrugende virksomheder.

Men vandværker og kommuner mener, at loven spænder ben for vandværkernes medfinansiering af klimaindsatsen, som er i fuld gang rundt om i landet for at begrænse milliardtab ved skybrud.

Kommunernes gennemførelse af klimaplanerne er hidtil sket i samarbejde med vandforsyningsselskaberne, som har kunnet finansiere løsninger på overfladen i byer 100 procent via vandprisen. Men med den nye lov reduceres finansieringen til 75 procent.

– En meget stor del af arbejdet går i stå, hvis staten begrænser vandselskabernes finansiering af de grønne løsninger, der ofte er billigere end de klassiske løsninger med store nedgravede kloakrør, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, Jørn Pedersen, der er Venstre-borgmester i Kolding.

– Det tvinger selskaberne til at vælge de gammelkendte løsninger. Det er dyrere for borgerne og dårligere for miljøet. Det er svimlende summer, der er på spil, siger han.

Klimaplanerne, som kommuner og vandselskaber samarbejder om, skal kontrollere de stigende regnmængder, for at begrænse vandskaderne.

– Vi er kommet langt med regnvandsløsninger, men vi er langt fra i mål i kapløbet med klimaforandringerne, siger Lars Therkildsen, formand for Danva, Dansk Vand- og Spildevandsforening.

– Enten skal vi nu slække markant på vedligeholdelsen af byens kloaknet. I så fald spiller vi hasard med folkesundheden. Eller også skal vi drosle ned på skybrudssikringen. Det er et valg mellem pest og kolera og ikke et reelt valg, siger han.