Lade brændt ned i Korsør

Foto: Miorten Bøgh, Marianne Due