Ny driftsenhed skal holde Køge kommune pæn

Køge Kommune samler sine servicemedarbejdere, gartnere, vejfolk og specialarbejdere i én afdeling. Det skal give borgerne bedre og billigere service – og en flottere kommune. Den nye driftsenhed bliver en del af Teknik- og Miljøforvaltningen og får base i ETKs bygninger på Høgevej og Ørnevej i Køge.

496 skolebygninger, plejehjem og andre ejendomme, som skal passes og plejes. 800 kilometer veje og stier, der skal have fejet sne om vinteren og lappet asfalt resten af året. 83 hektar grønne områder, som skal være veltrimmede og fri for affald.

Alt det – og mere til – får Køge Kommunes nye driftsenhed ansvaret for pr. 1. april. Den dag bliver kommunens entreprenørvirksomhed, ETK, nemlig lagt sammen med Køge Kommunes Ejendomscenter, og dermed skal kommunens servicemedarbejdere, gartnere, specialarbejdere og vejfolk arbejde tæt sammen.

– Med en ny og større driftsenhed, der er klar til at tage fat, får vi en flottere kommune. Borgerne får også mere service for pengene, for det er et klart mål med sammenlægningen af ETK og Ejendomscenteret, at der skal opstå ny synergi, så vi bliver endnu bedre – og billigere – til at passe på vores skoler og institutioner, veje og parker og øvrige fysiske værdier, siger udvalgsformand Søren D. Brask, på vegne af Byrådets Ejendoms- og Driftsudvalg.

Nyt navn – men stadig ETK

Det er blot et år siden, at Køge Kommune oprettede sit Ejendomscenter, med ca. 70 servicemedarbejdere til at tage sig af driften af de kommunale institutioner, skoler og plejehjem mv. Her er der allerede fundet nye samarbejdsmuligheder på ejendomsdriften mellem skoledistrikterne, og det er den slags synergi, som nu skal kobles til vej- og parkdriften i ETK, så Køge Kommune i højere grad samtænker »drift« over en bred kam, fortæller Søren D. Brask.

Den nye driftsenhed får base på Høgevej og Ørnevej i Køge, hvor ETK hidtil har haft til huse. Formelt lægges ETK og Ejendomscenteret sammen til en helt ny afdeling i Teknik- og Miljøforvaltningen med godt 150 ansatte. Navnet bliver stadig ETK – men forkortelsen vil fremover stå for »Ejendomme-Teknik-Køge« i stedet for »Entreprenør-Teknik-Køge«

Ind til kernen

Hos Entreprenør-Teknik-Køge er man glade for nu at blive en del af den kommunale forvaltning:

– Vi har arbejdet meget intenst og målrettet på at skabe en konkurrencedygtig og sund virksomhed på private vilkår de sidste 2½ år, og det er lykkedes. Nu kan vi koncentrere os om kernen, og sammen med Ejendomscenteret har vi stillet det stærkeste hold til at skabe den bedste service for vores borgere og brugere af kommunens bygninger og institutioner, veje, stier og grønne områder, siger Petter Møller, der hidtil har været direktør på Entreprenør-Teknik-Køge.

Beslutningen om den nye organisation har i februar været i høring blandt de berørte medarbejdere i både ETK, Ejendomscenteret og blandt det rådhuspersonale som hører til driften på veje, parker og ejendomme. Sammenlægningen blev vedtaget i Køge Byråds Økonomiudvalg den 11. marts.

Fakta:

o Køge Kommunes entreprenørvirksomhed ETK lægges sammen med kommunens Ejendomscenter pr. 1. april.

o Det nye ETK får ca. 150 medarbejdere.

o Opgaverne bliver ejendomsservice, renholdelse og vedligeholdelse af veje, stier og parker, snerydning, brøndrensning og storskraldsafhentning.

o ETK har også et værksted som servicerer og klargør kommunens egne biler.