Ny Blovstrød i støbeskeen

Teknik- og Planudvalget har godkendt udkast til Masterplan

Foto: Michael Braunstein