Ny alliance skal styrke uddannelsesniveauet på Lolland-Falster

Fra 2021 går Guldborgsund og Lolland kommuner sammen med alle uddannelsesinstitutionerne på Lolland-Falster og erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster i en ny uddannelsesalliance. Alliancen skal styrke uddannelsesniveauet og sikre det rette uddannelsesudbud. Foto: FGU Lolland-Falster.
Fra 2021 går Guldborgsund og Lolland kommuner sammen med alle uddannelsesinstitutionerne på Lolland-Falster og erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster i en ny uddannelsesalliance. Alliancen skal styrke uddannelsesniveauet og sikre det rette uddannelsesudbud. Foto: FGU Lolland-Falster.

Hvilken uddannelse skal jeg tage, hvor skal jeg tage den henne, og hvor er der job til mig i fremtiden?

Det er spørgsmål, som mange unge stiller, når de nærmer sig afslutningen på folkeskolen eller de gymnasiale uddannelser. En ny uddannelsesalliance på Lolland-Falster skal arbejde for dels at løfte det generelle uddannelsesniveau i de to kommuner.

Dels for at sikre at de rette uddannelsestilbud er tilgængelige, og dels at virksomhederne også løfter deres del af uddannelsesarbejdet.

De to kommuner går sammen i det nye år

Samtidig skal alliancen arbejde for at styrke den arbejdskraft, som de lokale virksomheder og offentlige arbejdspladser efterspørger.

Det kan eksempelvis være ved at oprette pop-up-uddannelser, som uddanner områdets unge direkte til konkrete job, der er ledige her og nu.

Hidtil har Guldborgsund og Lolland kommuner haft hver sit strategiske uddannelsessamarbejde, men fra januar 2021 går de to kommuner sammen og danner det fælles samarbejde Uddannelsesalliance Lolland-Falster.

Udover kommunerne bliver alle uddannelsesinstitutionerne repræsenteret i alliancen, ligesom erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster er med.

John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune, ser frem til det nye samarbejde, og han håber, at der kommer flere og bedre ideer på bordet, når samarbejdet er bredt og stærkt. Han mener, alliancen er afgørende for fremtidens arbejdsmarked på Lolland-Falster.

– Vi ved, at uddannelses- og jobmuligheder er afgørende for, om unge fra Lolland-Falster vælger at blive boende, og om vi kan tiltrække nye borgere til området. Derfor skal vi hele tiden blive ved med at hæve vores ambitionsniveau på uddannelsesområdet til gavn for vores unge og for den generelle udvikling af Lolland-Falster, siger han og fortsætter:

– Vi skal også blive endnu stærkere rent uddannelsesmæssigt inden for de erhverv, hvor vi har mange job, og hvor vi ved, at der både nu og i mange år fremover vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft.

"Et stærkt samarbejde er vigtigt"

John Brædder deler endvidere de høje ambitioner på uddannelsesområdet med Lolland Kommunes borgmester Holger Schou Rasmussen.

– Der bliver færre unge de kommende år, og derfor er det vigtigt for Lolland Kommune at arbejde på at fastholde et godt og bredt uddannelsesudbud inden for en overkommelig afstand. Det vil hjælpe flere unge til at gennemføre en uddannelse og blive klar til arbejdsmarkedet til glæde for både dem selv, de lokale virksomheder og vores område i det hele taget. Det håber jeg, at samarbejdet i uddannelsesalliancen kan støtte op om, siger Holger Schou Rasmussen.

Også hos uddannelsesinstitutionerne på Lolland-Falster glæder man sig over det nye samarbejde. Michael Bang er administrerende direktør for CELF, og han ser frem til at trække i arbejdstøjet.

– Mange af områdets uddannelsestilbud går på tværs af de to kommuner, og derfor er det vigtigt, at vi har et stærkt samarbejde, hvor alle sidder med rundt om bordet. Vi har mange væsentlige emner at arbejde for, og en af de vigtigste lige nu bliver at sikre, at vi får mest muligt ud af Femern-forbindelsen, siger Michael Bang og tilføjer endvidere:

– Desuden er det helt afgørende for uddannelser på et højt fagligt niveau, at vi har praktikpladser nok til vores unge. Her i coronatiden har vi set en eksplosion i antallet af uddannelsesaftaler mellem virksomhederne og de unge, og den udvikling skal vi arbejde for at holde fast i.

Gode rammevilkår skal sikres

Det er Business Lolland-Falster, der kommer til at varetage sekretariatsfunktionen for den nye uddannelsesalliance, og ifølge direktør, Mikkel Wesselhoff er kursen klar:

– Det er afgørende, at vores virksomheder og iværksættere har adgang til den rette viden. Derfor har Business Lolland-Falster en grundlæggende interesse i at medvirke til fortsat at sikre gode rammevilkår, og her er uddannelsessamarbejdet endnu et skridt på vejen, forklarer Mikkel Wesselhoff og siger afsluttende:

– Jeg har store forventninger til samarbejdet, og vi ser frem til at bidrage til at styrke eksisterende uddannelsesmuligheder og udvikle nye til gavn for hele Lolland-Falster.

Lolland-Falsters Uddannelsesalliance mødes første gang i begyndelsen af det nye år.