Ny aftale til gavn for beboerne

Afdelingsformændene i Brøndby Strand har indgået en ny partnerskabsaftale.
Afdelingsformændene i Brøndby Strand har indgået en ny partnerskabsaftale.

brøndby strand: Afdelingsformændene i Brøndby Strand parkernes syv boligafdelinger har indgået en ny partnerskabsaftale for den kommende store renovering.

Aftalen skal sikre fælles løsninger på tværs af boligafdelingerne med fokus på den fælles vision og social ansvarlighed.

»Partnerskabsaftalen skal helt overordnet sikre, at vi tænker på tværs af vores afdelinger dér, hvor det giver mening, og der ikke er behov for individuelle løsninger for den enkelte afdeling. Med et budget på fire milliarder kroner er der god mulighed for at tænke stort, helhedsorienteret og ikke mindst langsigtet,« siger Ole Frank Larsen, som er afdelingsformand i Rheumpark, der er en af de syv afdelinger, som skal igennem en større renovering. Han fortsætter:

»Vi skal også sikre os, at vi i projektet får skabt grundlaget for en god driftsøkonomi, der betyder, at vores beboere ikke får uventede huslejestigninger i fremtiden.«

Renoveringen af Brøndby Strand parkerne omfatter bl.a. nye flotte facader, nye tage, nye rør og faldstammer, nye pladser ved højhusene med direkte adgang til Esplanadeparken, nye cykel- og gangstier, vildere grønne områder og fjernelse af alle broer.

Den overordnede vision med alle de nye ting er at skabe en sammenhængende og levende bydel med fokus på bæredygtighed i alle byggeriets aspekter.

Hjælper hinanden

Et af de områder, hvor partnerskabet mellem boligafdelingerne allerede fungerer til fordel for beboerne, er i forhold til genhusningen af de PCB-ramte højhuse. Her stiller de fire boligafdelinger, der ikke er ramt af PCB, deres lejligheder til rådighed for de højhus-beboere, der skal genhuses.

»Det er rigtig dejligt, at man kan blive genhuset i fx Hallingparken, i stedet for, at man evt. skal flytte til en anden bydel. Det giver god mening for beboerne at kunne blive i vores område, mens renoveringen af deres lejligheder står på,« siger afdelingsformand Ole Frank Larsen

Social ansvarlighed er et andet og afgørende område i partnerskabsaftalen. Der skal laves klausuler mod social dumping, og så der skal skabes lære- og praktikpladser i forbindelse med det store projekt:

»For os alle i de syv boligafdelinger er det meget vigtigt, at vi i dette kæmpe byggeprojekt er opmærksomme på den sociale dimension. Vi skal sikre os, at vi får etableret så mange lære- og praktikpladser som muligt i forbindelse med byggeprojektet. Det vil vi stille krav om til vores entreprenører. Alt for mange unge mangler en praktikplads. Det skal vi være med til at gøre noget ved,« siger Ole Frank Larsen.