Nu køres der i det nye Kongevejskryds

Foto: Grete Hansen