Nu går prisfald og stigninger lige op

Set som et gennemsnit over de seneste 10 år er danske huse stort set steget lige meget i pris, uanset hvor i landet de ligger. Den samlede prisudvikling dækker imidlertid over meget store udsving i perioden

Foto: Peter Klar

Da boligpriserne begyndte at stige for 10 år siden, var det først og fremmest i København og på Sjælland, at boligejerne blev rigere.

Da priserne fra 2004-2006 steg med rekordfart, var det i endnu højere grad i hovedstaden og til dels resten af Sjælland, at der kunne konstateres voldsomt stigende boligpriser.

Men nu – efter tre års prisfald i hovedstaden – er det hele sat til igen. Det viser en beregning af de seneste 10 års boligprisudvikling, som EDC har lavet.

Hvis man i 1999 havde købt en villa til 1 million kroner, ville den i dag være cirka 1.750.000 kroner værd, næsten uanset hvor i landet man havde købt for 10 år siden.

Havde man købt villaen i hovedstaden, var den 2.340.000 kroner værd i 2007, men er i dag nede på 1.710.000 kroner.

I Region Sjælland og Midtjylland ville villaen i dag være lidt mere værd, nemlig 1.790.000 kr.

"Ser man snævert på boligen som investeringsobjekt, var den bedste forretning over de forløbne 10 år altså at købe en villa i Region Midtjylland eller i Region Sjælland. Men nu er det sådan, at danskerne køber bolig for at løse deres behov for tag over hovedet og for at skabe en velfungerende ramme om familiens hverdag, så de færreste tænker i, om investeringen kan betale sig," siger Nikolaj Anker-Møller, der er afdelingsleder og statsaut. ejendomsmægler i EDC Poul Erik Bech i Allerød.

Skulle investerings-synspunktet gennemføres 100 procent, var det slet ikke for 1 mio. kr. villa  man skulle have købt i 1999, men derimod for 1 millioner kroner fritidshus i Region Sjælland. Det ville i dag være 2.420.000 kr. værd. Eller endnu bedre: Et fritidshus i Region Hovedstaden, som skulle have været solgt i 2007 for 2.950.000, hvorefter pengene skulle geninvesteres i en villa i Region Nordjylland. I så fald var millionen blevet til 3.090.000 kroner i dag.

"Tallene viser, at den forskel der blev skab i boligformuerne mellem Øst- og Vestdanmark i dag i væsentlig grad er udlignet. I hovedstaden hvor man havde de største prisstigninger har man efterfølgende også haft de største fald. Det ses desuden tydeligt, at krisen på boligmarkedet begyndte allerede i 2006 i Region Hovedstaden mens kurven først knækker for de øvrige regioner i 2007 og 2008. I Nordjylland ser vi stadig intet tydeligt knæk i prisudviklingen på villaer," siger Nikolaj Anker-Møller.

Idet der er tale om indekserede priser, kan tallene ikke tages som udtryk for at boligerne nu koster det samme over hele landet. De er et udtryk for, at den procentuelle stigning i priserne over 10 år nu stort set er ens – men at de absolutte priser stadig er forskellige. En villa i Region Hovedstaden koster i dag i gennemsnit ca. 17.800 kr. pr. kvadratmeter, mens den i Region Nordjylland koster ca. 9.500 kr. pr. kvadratmeter.