Nu flygter de fra vandmasserne i Bangkok

Enorme vandmængder svarende til 480.000 olympiske svømmebassiner er på vej mod den thailandske hovedstad.