Nu er placeringen fundet

Egedal Kommune og den anonyme borgergruppe bag det nye hal-projekt i Ølstykke er trukket i arbejdstøjet

Foto: Kenneth Tanzer

Planerne om en ny træningshal i forlængelse af den nuværende Ølstykke Hal rykker tættere og tættere på.

Faktisk er projektet i så fremskreden en fase, at Egedal Kommune og den anonyme borgergruppe har fundet frem til en "foreløbig" placering for den kommende træningshal.

"Der ligger et fælles ønske om en placering af den nye hal, men hvorhenne vil jeg ikke ud med på nuværende tidspunkt. Nu skal vi snart mødes for at drøfte, om den placering er realistisk at arbejde videre med," siger Katrine Madsen, afdelingsleder i Center for Ejendomme og Intern Service i Egedal Kommune.

Udover drøftelserne om den fysiske placering af hallen, så er et skitseforslag for projektet også på trapperne.

"Vi har fundet en rådgiver, der skal komme med et konkret udkast til, hvordan den nye hal kan etableres. Det er muligvis klar til marts, men inden da skal rådgiveren foretage geotekniske undersøgelser, så vi har et billede af projektets omfang – også økonomisk," siger Katrine Madsen.

Som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, så er hal-planerne sat i søen af en gruppe anonyme Ølstykke-borgere, der har deres daglige gang i Ølstykkehallen som frivillige i HØJ Håndbold.

Gruppen er så opsatte på projektet, at de er klar til at spytte 8-10 mio. kr. i kassen i medfinansiering, men som administrationen i Egedal Kommune fremførte i november, så bliver det nødvendigt at tilføre kommunale midler på mellem 4-8 mio. kr. for at kunne gennemføre anlægsprojektet.

Men står det til Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune, så er man klar til at støtte projektet.

"Der er nogle faktorer, som gør projektet dyrere end 8-10 mio. kr., og det er op til os at finde det resterende beløb, men på nuværende tidspunkt er vi ikke nået så langt i forhold til økonomien. Jeg kan ikke sige, om vi ender med at skulle finde tre mio. kr eller otte mio kr. Det kommer helt an på skitseforslaget for projektet," siger Charlotte Haagendrup, som ser frem til den kommende dialog med borgergruppen og rådgiveren.

"Der er stadig en række uafklarede spørgsmål, som vi skal drøfte nærmere. De løsninger, som er i spil i forhold til den nye hal-placering, kan måske åbne op for nogle andre muligheder. Måske kan vi forbedre noget andet, når vi nu er i gang, så det handler om at se på projektet med åbne øjne og som en helhed," siger Charlotte Haagendrup.øjne," siger Charlotte Haagendrup.

Hun ser dog stadig optimistisk på at få hal-planerne for Ølstykke ført ud i livet.

"Som jeg tidligere har udtalt, så er det bare herligt, at findes lokale ildsjæle, der vil gøre det her for byen. Derfor skal vi fra kommunens side gøre vores bedste for at få enderne til at mødes, så vi kan stå tilbage med en ny træningshal," siger Charlotte Haagendrup.