Nu er det nemmere at søge om adoption af et barn

Fra i dag er det ikke længere to, men én organisation, der står for alle adoptioner i Danmark.

Håbefulde danskere, der ønsker at adoptere et barn fra udlandet, skal fremover kun søge hjælp ét sted – hos den nye adoptionsformidlende organisation Danish International Adoption (DIA).

Socialminister Manu Sareen (R) har torsdag givet DIA tilladelse til at yde adoptionshjælp, og aftalen skal skabe større sikkerhed omkring de adoptioner, der gennemføres til Danmark.

Organisationen er blevet til på baggrund af en vellykket sammenlægning af de to tidligere adoptionsformidlende organisationer AC Børnehjælp og DanAdopt.

– Der er arbejdet hårdt og fokuseret for at nå frem til den hurtige sammenlægning, og det er jeg utrolig glad for – ikke mindst af hensyn til de ventende adoptanter, der har skullet stå en del igennem det sidste års tid eller to, siger socialministeren.

– Både fra politisk hold og fra organisationernes side mente vi, at en sammenlægning var et nødvendigt skridt for at kunne løfte opgaven ordentligt for de børn, der har behov for hjælp gennem international adoption.

Den politiske aftale fra efteråret sidste år skal være med til at sikre, at det danske adoptionssystem tilpasses til den adoptionsvirkelighed, der er i dag, hvor færre børn hjælpes gennem international adoption.

– Hele formålet er, at adopterede børn og deres familier i fremtiden kan føle, at de får den bedst mulige behandling inden for trygge og sikre rammer, siger Manu Sareen.

I 2013 kom der 176 børn til Danmark gennem international adoption, og i 2014 var dette tal faldet med omkring 50 børn. Det er det laveste antal siden begyndelsen af 1970, hvor de udenlandske adoptioner for alvor tog fart.