Nordsøen bruges fortsat som losseplads

Havet bruges fortsat som losseplads til stor frustration og økonomiske belastning for vestkystens kommuner.