Nord og syd for åen

Af Stig Joensen, Birkhøjterrasserne 443 C, Farum: Snart lyder gong gongen for Farum og Værløse Kommuner som selvstændige kommuner til fordel for en ny Furesø Kommune med indlysende stordriftsfordele og udvikling af fælles værdier.Derfor forekommer det ejendommeligt, at skatteprocenten er højere nord for Fiskebæk i samme kommune. Forskellige værdier og økonomiske tal bliver lagt ind i ægteskabet – ligesom i ethvert andet ægteskab har nogle brune øjne andre blå.Værløses gæld er noget mindre, men Farums skoler, kloakker sportsanlæg m.m. er mere moderne samt jordarealer og sådan kunne vi blive ved. Sådan er det jo også i andre sammenlagte kommuner/ægteskaber, men en harsk hjemmeside prydet med en afsvedet brandtomt, bedre kendt som "fy til Farum" og en håndfuld bitre mænd med fakler og smalle øjne var åbenbart nok til at få indenrigsministeren til vakle og indføre forskelsbehandling i Furesø Kommune. En konfliktsøgende og sikkert også mediedækket retssag er nu at tegne sig i horisonten. Men hvorfor Mølleåen som skillelinie i samme kommune? Hvorfor ikke beboere med lige og ulige husnumre eller husstande med og uden hund/kat/bil/cykel?Eller hvad hvis en af de gode Værløseborgere besøger Farum Svømmehal – skal entréen så være højere eller lavere? Og hvad med én af borgerne i den nuværende Farum Kommune, der bliver anvist en plejehjemsplads/beskyttet bolig syd for Fiskebæk, vil skattesatsen så falde for vedkommende? Eller omvendt hvis en nuværende Værløseborger bliver anvist en plads på Gedevasevang i Farum, skal vedkommende så betale en højere skat, fordi Furesø Kommune ikke kan anvise en anden og egnet bolig syd for åen?.Hvis den kommende retssag falder ud til fordel for en differentieret skat må det vel også afspejle sig på andre måder, eksempelvis på vores dejlige Furesøbad anlæg hvor fremtidens spisekort vil lyde: Dagens ret 100 kr. for borgere syd for Fiskebæk og 110 kr. for borgere nord for og det samme i kiosken for en iskage 10 eller 12 kr. – "venligst fremvis deres sygesikringskort ved betalingen".