Nødvendig renovering af bro

Stibroen over Bundsvej