Nødberedskab på plads

Rudersdal Kommune har nu indgået aftaler med Dansk Sygeplejeråd om omfanget af nødberedskab i forbindelse med de varslede strejker på sygeplejeområdet. Konfliktvarslet er ændret til 19. april

Foto: Per Farsund

Der er nu aftalt nødberedskab inden for hjemmesygeplejen, plejecentrene og Sundhedsplejen. I hjemmeplejen er der normalt ca. 30 sygeplejersker på vagt i dagtimerne, mens der på plejecentrene normalt er ca. 18.

I tilfælde af strejke vil nødberedskabet være på 6 sygeplejersker i dagtjeneste i henholdsvis hjemmesygeplejen og på plejecentrene. Der er ligeledes forhandlet aftale om beredskab for aften- og nattetimerne.

Berørte borgere kontaktes direkte

Alle borgere, der i dag modtager sygepleje, vil i dagene inden konflikten træder i kraft blive kontaktet af kommunens hjemmepleje og få nærmere besked om konsekvenserne for den enkelte.

Alle borgere, der modtager hjemmepleje eller sygepleje har allerede modtaget et brev om de generelle konsekvenser af den varslede konflikt.

Nødberedskabet skal tage sig af opgaver, der er livsvigtige eller kan give varige skader på førligheden. Det omfatter fortrinsvis patienter, der er døende, er i dialysebehandling eller får behandling med morfin, IV-medicin eller daglige insulinindsprøjtninger.

I Sundhedsplejen vil der være en sundhedsplejerske i nødberedskab. I tilfælde af konflikt vil Sundhedsplejen kontakte de borgere, der har aftaler, for at aflyse aftalerne.

Øvrig pleje og omsorg ikke berørt

Det er udelukkende sygeplejen, og ikke den øvrige pleje og omsorg i hjemmeplejen og på plejecentrene, der er berørt af strejkevarslet. Personalet her, f.eks. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og hjemmehjælpere, er ikke omfattet af strejkevarslet og vil arbejde som normalt i tilfælde af konflikt.