Nødberedskab i Fredensborg

Sundhedscentrene i Fredensborg kan rammes af konflikt i løbet af de næste uger – et nødberedskab er ved at blive etableret

René Melnik

STREJKE Dansk Sygeplejeråd og FOA har varslet konflikt, der forventes at ramme Fredensborg Kommune om lidt over en uge – med virkning fra 1. april.

Der arbejdes derfor nu på højtryk for at etablere nødberedskab på kommunens fem plejecentre og Johannes Hages Hus.

"Der er indgået rammeaftaler til brug for indgåelse af lokale nødberedskabsaftaler på de enkelte områder. Der vil normalt være behov for et nødberedskab, hvis der er tale om arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt/påkrævet for at undgå helbreds- og eller varigt førlighedstruende følger,'' lyder det som orientering til Økonomiudvalget, der har sagen på sit møde umiddelbart efter påske.

Der er varslet konflikt i Fredensborg Kommune for så vidt angår Dansk Sygeplejeråd, som kan forventes at træde i kraft 1. april 2008. Med hensyn til FOA, så har fagforeningen den 14. marts formelt varslet konflikt i forhold til SOSU-personale og husassistenter på de 5 plejecentre i kommunen, gældende fra 14. april. Der vil tilsvarende blive taget skridt til at oprette et nødberedskab på alle fem plejecentre.

Forhandlinger med FOA – Fag og Arbejde om indgåelse af lokaleaftaler om etablering af nødberedskab skal være afsluttet senest den 10. april.

På Drosthuset Dyssegården, sundhedsplejen, visitationen og uddannelsesenheden forventes ikke aftalt et nødberedskab.