Nivå stenaldermuseum, der endte i glemslens mølpose