Niels Holck afstår fra retsmøde

Niels Holck, der står til udlevering til Indien for våbensmugling, har frivilligt indvilget i at møde op hos Nordsjællands Politi som hidtil.