Ni sjællandske arresthuse er i spil til lukning

Foto: Jens Wollesen

En lang række små sjællandske arresthuse står til at lukke om syv til otte år.

Det sker som en del af den aftale, der blev indgået tirsdag aften mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om at sende 600 millioner kroner til Kriminalforsorgen for at styrke sikkerheden og trygheden for de ansatte i fængslerne.

Et af punkterne i aftalen handler om, at der skal bygges et stort og moderne områdearresthus i nærheden af København med over 200 pladser, som blandt andet skal kunne rumme de farligste fanger, forhindre ulovlig kommunikation og give bedre adgangskontrol.

– Vi skal opføre et højsikret arresthus nær København, som skal dække Sjælland sammen med vores hovedarresthus, Vestre Fængsel. Vi kan ikke basere vores håndtering af arrestanter i arresthuse, som for hovedpartens vedkommen er opført i forrige århundrede. Vi har problemer med indsmugling, ulovlig kommunikation, og vi skal også beskytte vores personale. Vi har allerede nu mange farlige indsatte, og alt tyder på, at vi får flere i fremtiden, som vi er nødt til at kunne håndtere i arrestsektoren, siger direktør i Kriminalforsorgen, Thorkild Fogde.

Små arresthuse lukkes

Beslutningen indebærer derfor, at en række af de små og utidssvarende arresthuse rundt om på Sjælland skal lukkes, formentlig om syv til otte år.

– Vi har 38 små, gamle arresthuse spredt rundt om i landet. De ældste er opført i slutningen af 1800-tallet efter det, man kaldte treenighedsprincippet med et arresthus, en politistation og et domhus. Siden er de små politistationer og de små domhuse lukket, men arresthusene er der stadig. Men de er ikke tidssvarende. Vi har brug for mere og bedre sikkerhed i vores arrestsektor, siger Thorkild Fogde.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvor det nye superarresthus skal placeres. Det hedder dog i aftalen, at det skal ligge nær København, centralt placeret i forhold til vigtig infrastruktur ved det sjællandske motorvejsnet, så politiet kan mindske behovet for transport af arrestanter og fanger.

Der er heller ikke taget stilling til, hvilke arresthuse, der skal lukkes. Men Thorkild Fogde forklarer, at det vil handle om arresthuse, der hører ind under den sikkerhedskategori, som Kriminalforsorgen placerer som kategori 3. Sådanne kategori 3-arresthuse er der ni af på Sjælland. Det drejer sig om Roskilde, Ringsted, Hillerød, Frederikssund, Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Næstved og Blegdammen i København.

Dermed ser Køge og Helsingør Arrest ud til at være uden for farezonen, da begge arresthuse sammen med Vestre Fængsel hører til sikkerhedskategori 2, som ikke står til lukning. Vestre Fængsel står sågar til at få en særlig sikker afdeling, som åbnes efter nytår.

– Vestre Fængsel trækker et kæmpe læs alene. Men det er bekymrende, at vi har så mange æg samlet i én kurv på Sjælland. Vi har selvfølgelig Køge og Helsingør, som er kategori 2, men ikke noget, der kan måle sig med Vestre. Med alle de fraktioner, der findes i bandemiljøet, har vi allerede nu et behov for at kunne flytte rundt på indsatte, der skal skilles ad, når de kommer op at toppes, siger Thorkild Fogde.

Kriminalforsorgens forventning er, at man efter nytår vil komme med et oplæg til regeringen om, hvor det nye arresthus skal opføres. Først når det er færdigbygget, skal de små arresthuse lukkes. Thorkild Fogde vurderer, at det først vil ske på den anden side af 2025.

Danmark har i dag kun ét kategori 1-arresthus. Det er Politigårdens Fængsel i København.

Fakta

  • Kategori 1 arresthuse: Politigårdens Fængsel, København
  • Kategori 2 arresthuse: Vestre Fængsel, Køge Arrest og Helsingør Arrest
  • Kategori 3 arresthuse: Roskilde, Ringsted, Hillerød, Frederikssund, Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Næstved og Blegdgdammen