Net-Tieren går i luften

SKOLE ?Tieren i Halsnæs er klar med netundervisning for at nå de elever, der af én eller anden grund har svært ved at følge den ordinære undervisning.

I forbindelse med det nye initiativ har 10.klassetilbuddet på gymnasiet i Frederiksværk oplevet en positiv stemning, både fra skoleudvalgsformanden og skoledirektøren, for det nye visionære tiltag.

'Net-Tieren' er den første af sin slags i landet og går ud på, at eleverne arbejder med deres skoleopgaver hjemme og er i daglig kontakt med skolens undervisere via nettet.

Eleverne modtager dagligt de opgaver, der bliver arbejdet med på skolen, og de vil desuden løbende blive henvist til undervisningsportaler som for eksempel matematikbanken, dansk.dk og andre relevante portaler.

Eleverne vil efterfølgende via nettet modtage samme feedback som de elever, der fysisk er til stede i et klasseværelse.

Desuden kan der dagligt være et kort vejledningsmøde mellem eleven og læreren via f.eks. Skype, og der lægges op til, at eleverne laver gruppearbejde via Google-docs.

"Læreren skal en gang om ugen besøge eleverne hjemme eller på deres praktiksted, hvis ikke andet er aftalt. Derudover tilstræbes det, at neteleverne mødes fysisk en gang om måneden. Det kan være på skolen, men andre lokaliteter kan også tages i brug. Det kan eksempelvis være ekskursioner, fælles oplevelser eller andet," fortæller Tier-lærerne Jakob Buhrkall og Gunnar Midtiby

De understreger, at forudsætningen for at kunne lave god undervisning via nettet er relationspædagogikken, hvor underviseren bl.a.: Er lydhør, nærværende og medlevendeHar positive forventninger til elevenHar et anerkendende menneskesynUndgår skældudLeder eleven og viser positive alternativerUddyber og italesætter fællesoplevelserTaler med eleven om de ting, eleven er optaget afKan justere sig i forhold til eleven og følge hans/ hendes udspilGiver mening til elevens oplevelse af omverdenen

Net-undervisningen går i luften i starten af det nye skoleår.

an