Nej til lyssignal ved Sjælsø Alle

Foto: Gitte Schwartz

Byrådet valgte en billig løsning, da det onsdag skulle tage stilling til en sikker stikrydsning af Kongevejen.

Med en Netto-butik på hjørnet af Kongevejen og Byagervej og et nyt boligområde på den modsatte vej af Kongevejen, er byrådet enigt om, at der er behov for at skabe en sikker stiforbindelse, der krydser Kongevejen.

Løsningen var der dog ikke enighed om. Blovstrødlisten mener, at den bedste fremtidssikrede løsning ville være, at krydset Kongevejen/Sjælsø Alle blev signalreguleret og at der blev lavet forgængerovergang og cykelfelter i de tre vejkrydsninger. Den løsning ville koste 1.1 mio. kr.

Men det var der ikke flertal for. I stedet valgte et flertal i byrådet løsningen til ca. 260.000 kr., som går ud på, at der skal laves en midterhelle på Kongevejen som ved Ejners sti, suppleret med fire sideheller ved Ejners sti og Byagervej.