Nej til et nyt Nordlys på Grønnehave

Kronborg Strandby betyder en bebyggelsesprocent på op til 80, påpeger læserbrevsskribenten.  Illustration: Arkitema Architechts
Kronborg Strandby betyder en bebyggelsesprocent på op til 80, påpeger læserbrevsskribenten. Illustration: Arkitema Architechts

Simon Eisenberg, Stenvinkelsvej, 3000 Helsingør

Debat

Helsingør: I 1965 opførtes Nordlysbygningen ved Helsingørs Nordhavn. Syv etager høj, en længde på ca. tre gange højden, placeret parallelt med Grønnehavevej, så flest mulige beboere her mistede udsigt – eller i det mindste kig – til havet. Byggeriet er sikkert rart at bo i, og så er alt pænt vist også sagt.

Vi er da heldigvis blevet klogere siden. Se bare lokalplan nr. 1.94 for "Boligbebyggelse på Tretorn i Helsingør", endeligt vedtaget i byrådet den 2.9.2002. Her beskrives og bestemmes nøje højde, procent og placering for nyt byggeri. Max tre etager, luft i mellem og placeret vinkelret på kystlinjen, så havkigget bevares. Desuden parkeringskælder.

Nu har Arkitema Architects indsendt en projektidé om opførelsen af en strandby på grunden. Planen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, idet det afviger fra bebyggelsesprocenten, etageantallet og anvendelsen.

Højder på bebyggelsen: lokalplanen siger 3 etager, i projektet ønskes fra 3-6 etager

Bebyggelsesprocent: lokalplanen siger 50 %, projektet ønsker 80 %

Anvendelse: lokalplanen siger helårsboliger, projektet ønsker boliger og liberalt erhverv

Kommunens infomateriale på hjemmesiden (hvorfra ovenstående i kursiv er hentet) giver et ganske godt indtryk af den foreslåede bebyggelses indflydelse på nabolaget. Husene hver især – specielt de lave – ser da meget pæne ud på skærmen, men samlet set virker det som noget af en klods at have liggende på så attraktivt et område. Der er for mange og for høje huse. Det er ikke kun beboerne på plejehjemmet, der risikerer at miste udsigten. Vej til og parkering på området er for øvrigt uafklaret.

Mine "ideer og forslag" til kommunen er, at lokalplan 1.94 efterleves i meget højere grad end det ønskes i projektideen. Småjusteringer i en lokalplan kan vel være fornuftige nok – eksempelvis kan kommunen tillade erhvervsanvendelse – men en fundamental afvigelse, som projektet fordrer, er da i strid med intentionerne i lokalplan 1.94: at sikre en fornuftig udnyttelse af området til gavn for kommende beboere, for alle de borgere, der allerede bor i nabolaget, og for omverdenen og fremtiden i al almindelighed.

Så kære "byrødder": hold fast på jeres gode lokalplan 1.94, der sikrer, at vi ikke ender med et nyt nordlys på Grønnehave.