Nej tak til SFO

Af Peter Raasø, Kærvej 1, Farum:

Hvorfor aflive noget der fungerer, noget som forældre/børn og personale er trykke og glade for. Rammer og forhold som er helt unikke og som er opbygget i gennem mere end 30 år. Noget som vi borgere to år i træk har sagt NEJ til at få aflivet. Hvad er det lige der går galt?

Hvad er det for et byråd vi har, der kommer listende med et forslag, som vi har sagt NEJ TIL IGEN OG IGEN. Et forslag der på ingen måde inviterer til borgerindragelse – er det den nye stil, Jesper Bach – når man gerne vil have gennemført sine ting – bliver man bare ved med at foreslå det samme indtil borgerne giver op eller til man får sin vilje. Det er direkte udemokratisk.

Furesø vil gerne have flere borgere til byen – tror politikerne, at de kommer, når man forringer kommunens tilbud på de områder, der er de vigtigste – nemlig vore børns trivsel og uddannelse?

Måske var det bedre at bruge sine kræfter på at markedsføre de vidunderlige ting kommunen "stadig" kan tilbyde, samt skabe muligheder for at større Widex-somheder og de andre virksomheder ikke forlader kommunen, men bli'r i kommunen. Det giver nemlig skatteindtægter.

SFO er lig med Fritidshjem – Nej igen – det er ikke det samme, selvom kommunes oplæg prøver at give dette fordrejet og misvisende billede.

"Krav" til f.eks. lokaler er helt anderledes i en SFO, som man kan læse i et eksempel fra SFO i Galten Kommune. Her endte børnene op i kælderen på grund af mangel på lokaler.

Jeg har også selv en kone, der har arbejdet i en SFO. Det var ikke morsomt, at have 100+ børn i rammer, der ikke er bygget til det og hvor flertallet af personalet ikke har nogen pædagogisk uddannelse – et faktum, der resulterede i et dårligt arbejdsmiljø og stor udskiftning af personalet.

SFO'en lå en af vores nabokommuner.

I kommunens oplæg lægges der meget vægt på den sammenhæng, der kan skabes i børnenes hverdag med SFO'er. For det første har min datter, der går på fritidshjem, en perfekt sammenhæng i hendes hverdag i dag og for det andet, tror jeg ikke på denne sammenhæng i SFO'er, da det har vist sig i flere SFO'er, at det tætte samarbejde mellem skoleleder, SFO-leder, lærer, assistenter og pædagog'er resulterer i mængder af koordineringsmøder etc. og at den tid, der bruges på dette, går ud over tiden med børnene.

Ulla Rasmussen fra byrådet siger: "Men det er vigtigt at sige, at vi gør jo ikke pasningstilbuddet ringere."

Hvordan kan hun sige det, når der ikke er de samme krav til personalets uddannelse, til lokaler, normering – ja, man kunne blive ved.

Det er et faktum, at SFO'er vil betyde en hel klar forringelse for vores børns dagligdag, og jeg vil bede politikerne tænke over hvilke beslutninger de træffer for al ting vender tilbage som en boomerang – specielt hvis man vil genvælges.

Med hensyn til Furesøs økonomi, så kan jeg kun opfordre byrådets politkere til at skifte paradigme – i blive nødt til at tænke uden for boblen – skære på de administrative udgifter, lave indkøbsordninger med andre kommuner, se at få inddrevet de 100 millioner fra Farum Spildevand – borgerne er ikke en bank.

I en kommune er det nemt at kigge på et budget på papiret og så vælge og skære ned – men det kræver sin borgmester og byråd at skabe nye muligheder for fremdrift og fremskridt.