Nej tak til råstof-graveområde

Både Egedal Kommune og Ledøje Bylaug er imod et større råstof-graveområde. Samtidig indkaldes borgerne til stormøde i starten af august

Foto: Kenneth Tanzer

Som Lokalavisen Egedal kunne fortælle tidligere på måneden, så har Region Hovedstaden udpeget Ledøje nord og vest som mulige områder til råstofindvinding.

Forslaget har allerede mødt stor modstand fra flere berørte borgere, og nu er Ledøje Bylaug også på banen med en klokkeklar afvisning.

"Efter vores mening er det fejlagtigt, at Ledøje nord og vest er blevet udpeget som interesseområde. Regionen er kun faldet over vores område, fordi de i 2012 fandt noget interessant sand i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Det er et tyndt grundlag, og vi mener ikke, at de har foretaget nok undersøgelser til at udpege os," siger Bjørn Weitemeyer, oldermand hos Ledøje Bylaug.

Han mener, at borgerne har flere gode argumenter for at få Ledøje fjernet fra planen.

"Et graveområde vil påvirke vores vandforsyning, der er risiko for vand-forurening, og så vil det blandt andet medføre støj og tung trafik. Det er de saglige og faglige argumenter. Dem skal vi slå på, for selvom vi bor i et idyllisk område, så er det nok underordnet set regionens øjne, men vi har også en kulturarv og nogle fredede områder, som er værd at tænke ind," siger Bjørn Weitemeyer.

Han understreger, at Ledøje Bylaug allerede er trukket i arbejdstøjet i håb om at spænde ben for forslaget.

"Vi har nedsat en strategigruppe, hvis formål er meget enkel. Det handler om at få fjernet Ledøje som interesseområde fra regionsplanen. Gruppen vil gå ind i hver enkelt punkt i miljøscreeningen for at finde steder, hvor forslaget rammer ved siden af i forhold til Ledøje. Derudover inviterer vi alle Ledøje-borgere til stormøde tirsdag den 2. august kl. 19.30 i Ledøje Forsamlingshus. Her vil vi fortælle om regionens plan og drøfte det videre forløb. Vi håber at få en repræsentant fra regionen med til mødet, men under alle omstændigheder kommer Egedal Kommune," siger Bjørn Weitemeyer.

Og netop Egedal Kommune er på borgernes side.

"Vi har haft et fint møde med politikerne Ib Sørensen (A), Peter Hansen (F) og Bo Vest (V). De er enige med os og kan ikke se Ledøje som et graveområde" siger Bjørn Weitemeyer.

Peter Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal, bekræfter kommunens modstand, men han hverken kan eller vil stille nogen garantier for borgerne.

"I sidste ende kan vi ikke forhindre et graveområde i Ledøje. Den kompetence har vi ikke, men vi kan komme med et høringssvar, hvor vi markerer vores holdning, og det har vi tænkt os at gøre," siger Peter Hansen.