Nej tak til øremærket barsel

, Linda Kristiansen De Radikale

Barslen er absolut noget af det vigtigste og mest grundlæggende i ligestillingsdebatten. Og jeg synes også, at samfundet har et ansvar og en opgave for at være med til at skabe rammer, der kan forbedre ligestillingen. Ligestilling handler om at have lige muligheder og rettigheder – og ja, pligter! Og vi er selvfølgelig stillet lige, hvis mændene pludselig også får "pligt" til at tage barsel, på samme måde, som kvinden har det i dag. Men var det ikke bedre, om vi gik efter at havde lige mulighed

for at tilpasse sit familieliv efter behov, lyst, muligheder, evner, individuelt?

Jeg mener bestemt, vi skal stræbe efter ligestilling. Og den mener jeg godt kan opnås ad andre veje end at øremærke barsel til faderen. I dag er en del af barslen øremærket moderen – den øremærkning vil jeg langt hellere fjerne.

Konsekvensen af øremærkning er, at både mor og far skal holde barsel. Hvis en af forældrene af en eller anden grund ikke holder sin øremærkede barsel, så forsvinder den – og barnet skal i et pasningstilbud tidligere – hvis altså der kan findes en plads. Ikke just barnets tarv der vægtes her.

Parterne ved finanssektorens overenskomstaftale i 2002 valgte at sætte øget skub i mændenes barselsorlov ved at tilbyde 14 uger med fuld løn til de mandlige finansmedarbejdere. Det har øjensynligt virket, for mændenes forbrug af barselsorlov i finanssektoren steg med hele 65 procent i løbet af de første tre år, efter at ordningen blev indført. Noget kunne altså tyde på, at det ikke er lysten, der mangler – men den økonomiske mulighed.

Økonomien har en stor betydning for hvem der vælger at tage barsel. Kvindefag er generelt lavere lønnet end mandefag og derfor er det mere oplagt at moderen tager den største del af barslen, da familiens samlede nedgang i indtægt bliver mindst mulig.

En måde at komme ud over denne skævvridning kunne være at barselsdagpengene ikke blev udregnet ud fra den enkeltes indkomst, men ud fra husstandsindkomst – det gør vi jo på andre områder.

Jeg ønsker ikke, at en del af barslen skal øremærkes til faderen. Jeg vil hellere fokusere på de områder, der forhindre kvinder i at afgive barsel og mænd i at tage den.

Linda Kristiansen

Radikal folketingskandidat

http://www.lindakristiansen.dk