Negativ vækst i serviceudgifter lig med økonomisk ansvarlighed