Negativ bundlinje afløser plusregnskab for KOMPAGNIET AF 1999 ApS

<p>I modsætning til forrige år lykkedes det ikke for KOMPAGNIET AF 1999 ApS at opnå overskud i det netop overståede regnskabsår.</p>