Negativ bundlinje afløser plusregnskab for JL HOLDING, BRYRUP ApS

<p>I modsætning til forrige år lykkedes det ikke for JL HOLDING, BRYRUP ApS at opnå overskud i det netop overståede regnskabsår.</p>