Negativ bundlinje afløser plusregnskab for HEIDI NIELSEN HOLDING ApS

<p>I modsætning til forrige år lykkedes det ikke for HEIDI NIELSEN HOLDING ApS at opnå overskud i det netop overståede regnskabsår.</p>