Negativ bundlinje afløser plusregnskab for De.La Holding ApS

<p>I modsætning til forrige år lykkedes det ikke for De.La Holding ApS at opnå overskud i det netop overståede regnskabsår.</p>