Negativ bundlinje afløser plusregnskab for CG Group ApS

<p>I modsætning til forrige år lykkedes det ikke for CG Group ApS at opnå overskud i det netop overståede regnskabsår.</p>