Nederlag i retten rydder ikke Christiania

Slots- og Ejendomsstyrelsen rydder ikke Christiania efter højesteretsdom, men hurtig afklaring er på vej.