Dialog skaber rigtige beslutninger

Det er af stor betydning for Ballerup Kommune, at de kommunalbestyrelsesmedlemmer som vælges den 21. november 2017 ønsker det brede samarbejde. Det gør jeg.

Erling Andersen (A), kandidat til kommunalbestyrelsen, Søholmen 42, 2C, Måløv

Jeg ønsker at være brobygger. I Ballerup Kommune skal der bygges broer – mellem mennesker, generationer, bydele, erhvervsliv og den offentlige sektor. Broer skaber nemlig udvikling og gode sociale relationer i det fællesskab, som vi er sammen om i vores kommune.

Jeg vil opsøge og være til rådighed for dialog med borgerne. For gennem dialog skabes grundlaget for de rigtige beslutninger.

Jeg har i denne valgkamp hørt partier foreslå, at 1000 borgere skal kunne kræve en sag behandlet i kommunalbestyrelsen. Hvorfor det?

Hvis de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer er åbne – og ønsker dialogen – skal alle borgere uden hindringer kunne bede kommunalbestyrelsen se på en sag.