Naturskifte i Danstrup Hegn

Skovning: Naturstyrelsen fælder i den kommende tid 5 hektar med kæmpe-ædelgran i Danstrup Hegn. Det sker for at give plads til hjemmehørende arter.

Større fældning i Danstrup Hegn
Områder med kæmpe ædelgran fældes nu i skovområde. Foto Naturstyrelsen Nordsjælland

Nordsjælland: Det kan virke voldsomt, når et område på fem hektar – svarende til syv fodboldbaner – pludselig ryddes for højre træer. Men det er hvad der vil ske i Danstrup Hegn mellem Fredensborg og Helsingør i den kommende tid.

Fældningen foretages af hensyn til at skabe et nyt varieret naturområde, hvor der bliver plads til både lysninger og skovgrupper med hjemmehørende træer, som for eksempel birk, tjørn og eg, der har flere tilknyttede arter af dyr, svampe og insekter. Det meddeler Naturstyrelsen Nordsjælland.

Den ny bevoksning vil både ske ved naturlig indvandring med frø fra tilstødende skovområder, der føres med vinden eller fugle og plantes der grupper af hjemmehørende træ- og bærbuske, som kan være med til at skoven hurtigere indfinder sig og samtidig give føde til fugle og insekter.

Hjemmehørende træer f.eks birk på arealet bliver ikke skovet, ligesom der efterlades ”højstubbe” af nogle af kæmpe ædel-granerne spredt over arealet.

Døde træer bliver også stående med samme formål.

Træområdet der fældes består af kæmpe ædel-gran (Grandis), der oprindeligt kom fra Nordamerika og blev indført i Danmark i midten af 1800 tallet og plantet i mange skove for at skabe træ til industrien. Da kæmpe-ædelgran ikke er hjemmehørende i Danmark, er der ikke mange plante-og dyrearter, som er tilknyttet træarten. Derfor vil det give mere biodiversitet at fjerne træerne og lade den hjemmehørende natur gro op i stedet for.

Indsatsen med at fælde ikke-hjemmehørende nåletræer er led i udlægning af urørt skov.