Naturklagenævnet afviser Skodsborg igen

Naturklagenævnet mener ikke, at der er nye oplysninger om Skodsborg Strandpark og afviser Skodsborg Grundejerforenings ønske om at genoptage sagen

fejde Det var ikke i strid med lokalplanen, da Søllerød Kommune besluttede at anlægge den nye Skodsborg Strandpark. Det slår Naturklagenævnet fast i en afgørelse, der afviser at genoptage Skodsborg Grundejerforenings klage over Søllerød Kommune, fordi der ikke er nye oplysninger i sagen.

"Endnu engang får de ikke medhold i deres synspunkter. Nu må vi håbe, at der ikke er flere instanser, de kan klage til," siger Søllerød-borgmester Erik Fabrin (V).

Formand for Skodsborg Grundejerforening, Eyvind Rimstad, ønsker ikke at udtale sig nærmere om Naturklagenævnets afgørelse, før han har drøftet den med grundejerforeningens advokat. Han siger:

"Det er nok, hvad man kunne forvente. Det er deres afgørelse, og det må vi tage til efterretning,."

Vil I overveje at få sagen prøvet ved en domstol?

"Det må vi drøfte med vores advokat, når vi kender præmisserne. Det hele er åbent. Der er ikke noget, der er lukket ned. Den sidste sang er ikke sunget endnu," siger Eyvind Rimstad.

Skodsborg Grundejerforenings hovedpåstand er, at Søllerød Kommune har overtrådt lovgivningen, blandt andet fordi kommunen ikke har lavet en såkaldt VVM-måling på den nye Skodsborg Strandparks påvirkning af miljøet. Men myndighed efter myndighed har hidtil givet kommunen medhold.