Nationalparkråd på plads

Museumsleder Frank Allan Rasmussen er den eneste af de 22 rådsmedlemmer, som har direkte relation til Halsnæs

KONGERNES NORDSJÆLLAND Der er nu fundet 22 rådsmedlemmer blandt de 81 foreninger, der havde valgt at indstille en kandidat.

Nationalparkrådet skal rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet skal endvidere medvirke til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring og opbakning.

"Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke for den store interesse, som der har været for at få en plads i det nye nationalparkråd. Det tegner godt for nationalparken med et så stort lokalt engagement. Det har været svært at vælge blandt de mange ansøgere, og vi håber, at selvom man ikke har fået en plads i rådet, stadig har lyst til at deltage i at udvikle nationalparken f.eks. ved at komme med ideer til projekter," siger Carl Bruun, bestyrelsesformand i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Rådets første opgave bliver at vælge en formand og næstformand. Det sker på rådets første møde, som afholdes i februar eller marts måned. Derudover skal de vælge de to rådsmedlemmer, som skal have plads i nationalparkens bestyrelse.

Blandt de 22 nye rådsmedlemmer finder man leder af Industrimuseet Frederiks Værk, Frank Allan Rasmussen, som er indstillet til rådet af Halsnæs Kommune.

En oversigt over samtlige 22 rådsmedlemmer finder man her: Nationalparkrådets medlemmer