Nationalparken faldt på plads i byrådssalen

Et enigt byråd sendte slutrapport videre om nationalpark i Hillerød

Foto: Jens Berg Thomsen