National energipolitik bør samle – ikke sprede

Af Jørgen Dich, Søbrinken 13, Allerød, byrådsmedlem for Venstre

Uanset om regeringen fortsætter efter år 2011, eller om oppositionen indtager taburetterne efter næste valg, vil landets energipolitiske målsætning mht reduktion af CO2-udslippet blive ambitiøs.

Der kan være mindre nuancer partierne imellem om hvor stor reduktionen bør være, men retningen er alle enige om: CO2 udslippet skal reduceres. Derfor kan de fleste sikkert enes om, at der på energiområdet er tale om en egentlig national målsætning for årene frem mod 2020.

Nationale målsætninger står sig bedst ved, at så mange som muligt bakker op – både i befolkningen og blandt partierne. Herved øges chancerne for succes betydeligt –  dvs tiltag, der samler befolkningen  ( uanset deres motiver ) bør prioriteres højt på agendaen.

Widex-vindmøllen og – som hovedregel – andre landvindmøller, er desværre eksemplet på det modsatte. Alle ved, at havvindmøller er langt mere effektive med hensyn til energiproduktion og langt mere acceptable, fordi de ikke generer borgerne. Widex-møllen vil genere en række borgere, enten på grund af støj eller forringet udsigt og på længere sigt kan den medføre overskuelige økonomiske konsekvenser for naboerne, grundet større fald i huspriserne end den erstatning, der muligvis udbetales.

Af ovennævnte lokalpolitiske årsag bør projektet snarest droppes. Vedrørende det nationale aspekt er det klart, at Allerød ikke 'batter' ret meget. Men mange bække små gør som bekendt en stor å, så jo flere 'Widex-projekter' der dukker op i det ganske land, jo mere vil befolkningen spredes om den nationale energipolitiske målsætning. Og det var jo det modsatte, der var hensigten.