Naser Khader på besøg

Konservative i Albertslund havde møde om integrationsydelserne

Integrationen blev drøftet og mange sten blev vendt da det konservative folkeparti havde en veloplagt Naser Khader på besøg.

Næstformand Lars Gravgaard Hansen bød velkommen og indledte mødet med baggrunden for, at det konservative folkeparti havde indkaldt til møde om, hvorfor de vil afskaffe integrationsydelserne og bruge de afsatte midler på en ny og bedre måde.

"Albertslund har i mange år arbejdet med integration og gjort det samme, og "når man tænker som man plejer, handler som man plejer, ja – så får man det resultat man plejer".

Der skal nytænkning til og der skal mere fokus på at borgere med en fremmed baggrund faktisk også er med til at opbygge, vedligeholde og betale til det danske velfærds samfund og derfor også med til at udbygge og vedligeholde Albertslund. Vi skal undgå at fastholde forskellige grupper af mennesker i en bestemt situation, vi skal inkludere alle, specielt dem der kan og vil. Det er ikke inkluderende at kalde en ung borger for nydansker, specielt ikke når han og familien er født og opvokset i Danmark. Ordet nydansker bør afskaffes, men problemet er, at der ikke umiddelbart er et andet ord der kan erstatte det" sagde han.

Naser Khader indledte mødet med en situationsanalyse om forholdene i mellemøsten og nordafrika.

"Man må sige, at Naser Khaders kendskab til situationen er fantastisk og så formår Naser Khader at fremstille situationen, så man føler man har været der. Et godt indlæg om en meget kedelig historie, når man ser bort fra kampen for demokratiske samfund i den region af verdenen", siger Lars Gravgaard.

Naser Khader begyndte herefter at tale integration, set ud fra hans verdensbillede.

"Det var overraskende, at ord som perker, 2 g'er o.l. ikke betød det store, ikke blev opfattet negativt, blot man kunne se glimtet i øjet eller for den sags skyld, at man ved, at når man bruger ordene så menes det positivt. Personligt gav det mig tid til eftertanke"

Lars Gravgaard Hansen betegner mødet som en succes.

"Der var god spørgelyst og debat hvor mange forskellige ting blev vendt. Der var enighed blandt deltagerne, at den fremtidige debat om integration skal være præget af de positive historier, at arbejdet for integration skal fortsætte med udgangspunkt i det enkelte individ, samt at der var brug for nytænkning".