Naser Khader i Elværket

Ny Alliance Frederikssund har inviteret Naser Khader til medlemsmøde i kulturhuset

Foto: Karsten Kjærgaard

Torsdag den 24. april afholder Ny Alliance Frederikssund, i samarbejde med partiets storkredsbestyrelse i Nordsjælland, et medlemsmøde i Elværket, Frederikssund.

Aftenens dagsorden står åben. Tanken er, at medlemmerne – både nuværende og tidligere – kan møde op og være med til at sætte dagsordenen på det ellers lukkede medlemsmøde.

Naser Khader vil give de fremmødte en orientering om den aktuelle politiske situation på Christiansborg. Efterfølgende tages der en debat om FT-gruppens arbejdsområder, den nye opgavefordeling i FT-gruppen, partistrukturen, partiets kommende landsmøde den 24. maj, Ny Alliances partiprogram, det lokalpolitiske arbejde i nordsjælland, skolepolitik, trafik og andre vedkommende emner.

Ny Allliance Frederikssund har inviteret både nytegnede og 'gamle' medlemmer, der overvejer at gentegne medlemskabet. Andre interesserede kan henvende sig til Marianne Porsborg på mail: mariannekidscornershop.dk. Mødet starter klokken 19.30.