Næstved-direktør rasler med sablen

Foto: Jens Wollesen, John Ringstrøm