Næsten ingen omsætningsfremgang i 2012

Foto: Jan Rossil

Dansk økonomi bevæger sig på kanten af tredje recession på tre år, og der hersker fortsat betydelig international usikkerhed. De nye tal for erhvervslivets samlede omsætning i juli giver da også kun grund til meget behersket optimisme. Erhvervslivets samlede omsætning er årets første 7 måneder godt nok steget med 75 mia. kr., men det svarer blot til en moderat omsætningsfremgang på 3,8 pct., hvilket kun er lidt højere end inflationen. Der er mest fremgang at spore i bygge- og anlægsbranchen og i landbruget.